Ticari Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır?

Norma Norma | 24.05.2022

Ticaret yapma hakkının elde edilebilmesi farklı kanuni düzenlemelerle belirlenmiştir. Bunlar arasında yer alan ticari sicil kaydı zorunluluğu, ticaret erbabı sayılacak olan yönetimin ve sahibi sıfatı taşıyan kişilerin takibi için yapılan işlemler bütünüdür.

Ticari sicil kaydı, ticari faaliyetleri yürütecek olan şirketlerin; şahıs, sermaye veya ortaklık şirketi fark etmeksizin kayıt altına alınarak izlenmesini, kabulünü ve sonlandırılmasını resmiyete bağlayan kayıtlardır. Bu bağlamda bir şirketin varlığı ve yürüttüğü işlerin kabul edilebilirliği ticari sicil kaydının varlığına ve kabul edilebilirliğine bağlıdır.

Ticari Sicil Kaydı Nedir?

Tüm ticaret erbaplarının kayıtlı olduğu sicile; ticari sicil adı verilir. Bu kayıt aracılığıyla kurulan şirketler hakkında kamu makamlarının ve üçüncü şahısların bilgilendirilmesi sağlanır. Ticari girişimin içeriği, niteliği ve hacmine dair kimlik vasfı gören ticari sicil kaydını oluşturmak tüm ticaret erbaplarının zorunlu olduğu bir işlemdir. Bu bakımdan kaydın öncesinde ticari sicil kaydı alma adımlarının ve gerekliliklerinin bilinmesi gerekir.

Ticari Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Ticari sicil kaydı almak isteyen şirket sahiplerinin öncelikle şirket türüyle ilgili net bir karar vermesi önemlidir. Çünkü ticari sicil kaydı şirket türüyle direkt olarak bağlantılı şekilde verilir. 

Sermaye şirketi veya şahıs şirketi kurmak isteyen kişiler ticari sicil kaydı almadan evvel şirket türüne karar vermişse; kaydın alınması için şirkete ait ana sözleşmeye ihtiyaç duyulur. Ayrıca şirketin unvanı ve NACE kodu ile sermaye ve adresi gibi konular netleştirilmelidir. 

Ticari sicil kaydına ilişkin süreçler ve belgeler tamamlandıktan sonra; Ticaret Odasına başvurulmalıdır. Evraklarını tamamlayan ve başvuru sürecinin gereklerini yerine getiren kişiler; söz konusu şirkete ait ticari sicil kaydını Ticaret Odasından alabilirler. 

Ticari Sicil Kaydı İçin Gereken Belgeler

Ticari sicil kaydı yaptırmak isteyen şirket sahiplerinin ve ortaklarının belgelendirme usullerine uygun hareket etmesi ve eksiksiz belge teslimi sağlaması zorunludur. Bu işlemlerin detaylarına ve işlem evraklarının kabul şartlarına İTO resmî sitesi üzerinden ulaşılabilir. 

Ticari sicil kaydı için gereken belgeler şu şekildedir:

  • Bankalardan alınan bloke yazısı
  • Vesikalık fotoğraf
  • Başvuru dilekçesi
  • Harç ödemesine ilişkin dekont
  • İmza sirküleri
  • Mali müşavirlik vekaleti
  • MERSİS Ana Sözleşme örneği

Ticari sicil kaydının oluşturulması sırasında şirket sahiplerinin veya vekaleten göreve uygun vekillerin işlem gerçekleştirmesi mümkündür. Bu atamalarda noter onaylı vekaletnamelerin beyanı zorunludur. 

Şahıs şirketleri için yapılan ticari sicil kayıtlarında vekil işlemleri de dahil olmak üzere tüm imza sirkülerinde şirket sahibinin imza sirküsünün bulunması gerekir.

Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

Kamu mercileri ve üçüncü şahıslar için şirketlerin kimliği niteliğindeki ticari sicil kaydı alımında takip edilmesi gereken adımlar ve beyanı zorunlu belgeler bulunmaktadır. Bu bağlamda ticari sicil kaydının kabulü için uygulama adımlarının sırasıyla ve usule uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. 

İlk olarak MERSİS Ana Sözleşmesi hazırlanarak işlemler başlatılır. Söz konusu sözleşme şirket yönetimlerinin yetkilendirdiği mali müşavirler tarafından da hazırlanabilir. Sözleşmenin içerisinde şirkete ait tüm içerik ve nitelik bilgileri ayrıntılı olarak yer alır. 

MERSİS Ana Sözleşmesi hazırlandıktan sonra noter onayı için başvuru yapılmalıdır. Şahıs şirketlerinin direkt olarak İTO’ya yapacakları başvurular için noter onaylı sözleşmeye ihtiyaç yoktur. Ortaklı veya sermaye şirketleri vekaleten görevlendirdikleri müşavirleri aracılığıyla bu işlemi yaptırabilirler. Sözleşme onayının ardından şirket ortakları tarafından açılan bir banka hesabına söz konusu sermayenin ¼ oranında yatırılarak bankadan bloke yazısı alınması gerekir.

Sermaye işlemlerinin ardından kurucular mali müşavirlik tarafından düzenlenen “kuruluş bildirim formu” imzalarını tamamlar. Ardından yetkili müşavir tarafından ilgili diğer evraklar ve Rekabet Kurumu ödemesinin dekontu ile birlikte İTO başvurusu yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi İTO tarafından olumlu görülürse yetkili mali müşavirliğe ilgili şirketin “sicil tasdiknamesi” verilir. Tasdiknamenin alınmasıyla son noter işlemleri başlatılır.

Ticari sicil kaydı almak için yapılan son noter işlemlerinde kurucu veya kurucu ortaklar şirket için imza sirkülerini ve mali müşavirlik vekaletini çıkartır. Mali müşavirlik şirkete ait resmi defterlerin noter tarafından onayını yaptırır. 

Ticari Sicil No Sorgulama

Ticari sicil no sorgulama işlemleri aracılığıyla; şirketlerin unvan, adres ve faaliyet durumu gibi bilgilere erişmesi mümkündür. Şirketlere ait ticari sicil no sorgulama işlemleri; bağlı olunan Ticaret Odasının resmi internet adresleri üzerinden yapılabilir. Ayrıca Ticaret Odalarına yapılan fiziki başvurular sonrasında; kurumun talep ettiği belge ve bilgilerle birlikte sicil no sorgulama yapmak da mümkündür. Ancak bu işlem çok daha geleneksel ve vakit alan bir yöntem olduğundan son dönemde şirketler için yapılan ticari sicil no sorgulama işlemlerinin, neredeyse tamamı internet adresinden yapılmaktadır. 

İşinizi Kurarken ve Büyütürken Norma Profesyonellerinden Destek Alın!

Şirket kurma işlemleri ve ticari kayıtların yapılması gibi kritik bir süreçte profesyonel destek almak; kendi işinin sahibi olmak isteyenler için oldukça avantajlı bir durumdur. Norma ile kendi işinizin sahibi olurken ihtiyaç duyduğunuz anda şirket kurma işlemlerinizin tamamı sizin adınıza gerçekleştirilir ve süreç takibi yapılır. 

Üstelik Norma desteği şirket kuruluşundan sonra da artarak devam eder ve ön muhasebe işlemlerinizden e-belge yönetimine kadar tüm araçlara tek platform üzerinden erişmeniz sağlanır. Siz de ticari yaşamınıza avantajlı şekilde başlamak ve başarılı bir yönetimin temellerini atmak için; Norma’nın uzman finansal hizmetlerini seçin!